wat-is-verschil-chiropractie-osteopathie

Wat is het verschil tussen chiropractie, manuele therapie en osteopathie? Deze vraag wordt met enige regelmaat in de praktijk gesteld. Het is een begrijpelijke maar ook lastige vraag om een goed antwoord op te kunnen geven.

Zowel de chiropractie als osteopathie zijn ruim een eeuw geleden ontstaan. Jaren later is de manuele therapie ontstaan welke zich gebaseerd heeft op technieken vanuit de chiropractie en osteopathie

Chiropractie

Chiropractie valt onder de alternatieve of complementaire geneeswijzen in Nederland. Om chiropractor te worden moet men een 5-jarige academische voltijdse opleiding volgen. Een chiropractor wordt ook opgeleid om röntgenfoto’s en MRI-scans te kunnen analyseren.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en valt onder de paramedische beroepen in Nederland. Om manueeltherapeut te worden dient men eerst een 4-jarige voltijdse hbo-opleiding tot fysiotherapeut te hebben gevolgd. Daarna is er een 3-jarige deeltijd hbo-vervolgopleiding nodig om je te kunnen specialiseren tot manueeltherapeut.

Osteopathie

Osteopathie valt net zoals de chiropractie onder de alternatieve of complementaire geneeswijzen in Nederland. Om osteopaat te worden dient men een 5-jarige voltijdse hbo-opleiding te volgen wat bestaat uit een deel medische basiskennis en een deel osteopathische kennis. Echter kun je ook osteopaat worden door het volgen van een 4-jarige hbo-deeltijdopleiding. Er dient dan al een medische basiskennis opleiding, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, te zijn afgerond.

Uitgangspunten van de chiropractie, manuele therapie en osteopathie

De chiropractie en manuele therapie zijn vooral gericht op het bewegingsapparaat.
De chiropractie stelt dat een goede samenhang van de beweeglijkheid, stabiliteit en balans van het lichaam, in combinatie met een optimaal werkend zenuwstelsel noodzakelijk is om goed en gezond te kunnen bewegen. De chiropractie werkt met name op het bekken, de wervelkolom en de omliggende spieren.

De manuele therapie richt zich met name op het opheffen van functiestoornissen in de gewrichten van het lichaam. Net zoals bij de chiropractie zijn het bekken en de wervelkolom zeer belangrijk, maar de manuele therapie richten zich ook de behandeling van de extremiteiten (armen en benen).

De osteopathie kijkt vanuit een bredere visie naar het menselijk lichaam. De osteopaat ziet het menselijk lichaam als één geheel. Alles in het lichaam moet goed kunnen bewegen om optimaal te kunnen functioneren. Er wordt gekeken naar 3 verschillende systemen in het lichaam; het bewegingsapparaat (alle spieren en gewrichten), het orgaansysteem en het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmerg en wervelkolom). Het uitgangspunt van de osteopathie is dat deze 3 systemen goed met elkaar in balans moeten zijn, om ervoor te zorgen dat het menselijk lichaam, met zo min mogelijk klachten, optimaal functioneert.

Behandeltechnieken

Alle 3 de behandelwijzen maken gebruik van mobilisatie- en manipulatietechnieken (het kraken). De chiropractie en manuele therapie passen deze technieken alleen op het bewegingsapparaat toe. De osteopathie maakt ook gebruik van mobilisatietechnieken op het orgaansysteem en het craniosacrale systeem.

Binnen de manuele therapie en osteopathie wordt alleen gebruik gemaakt van de handen van de therapeut. In de chiropractie kan er ook gebruik worden gemaakt van een veer-geladen apparaat (Activator) tijdens de mobilisatie- of manipulatietechnieken.

Duur van een behandeling

De duur van een behandeling bij de chiropractor is verschillend. Meestal duurt de eerste afspraak 30-45 minuten en duren de vervolgbehandelingen 10-15 minuten. Bij de manuele therapie duurt een eerste afspraak gemiddeld 45 minuten en een vervolgbehandeling 30 minuten. Omdat er in de osteopathie met een brede visie naar het hele lichaam wordt gekeken, duurt een afspraak bij de osteopaat gemiddeld 45-60 minuten. Dit geldt zowel voor de eerste afspraak als de vervolgbehandelingen.

Behandelfrequentie

Afhankelijk van de soort klacht en de leeftijd van de patiënt wordt er zowel bij de chiropractie als manuele therapie gestart met een behandelfrequentie van 1 à 2 afspraken per week. Meestal wordt de frequentie na 2 weken afgebouwd naar een frequentie van 1 keer per week en in de weken erna, indien noodzakelijk, naar 1 keer per 2 à 3 weken.

Binnen de osteopathie ligt de behandelfrequentie over het algemeen lager. De frequentie is wederom afhankelijk van de soort klacht en onder andere de leeftijd van de patiënt. In de meeste gevallen start men met een behandelfrequentie van 1 keer per week of 1 keer per 2 weken. Omdat het totale lichaam wordt behandeld en de behandeling tot wel 60 minuten tijd in beslag neemt, is het van belang om het lichaam na de behandeling voldoende tijd te geven om hier goed op te kunnen reageren. Indien de behandelingen elkaar te snel opvolgen wordt het lichaam mogelijk belast met te veel prikkels, wat het herstel niet ten goede zal komen. Gemiddeld mag men binnen 3 tot 5 behandelingen een duidelijk effect op de klachten verwachten.

Waarom osteopathie volgens Osteopaat Woerden

Osteopathie richt zich op het opzoeken en behandelen van de oorzaak van het ontstaan of terugkeren van de klachten. Indien er een bewegingsbeperking optreedt in een gewricht kan het gewricht zelf de oorzaak zijn. In veel gevallen is er echter een andere structuur in het lichaam (mede) verantwoordelijk voor het ontstaan van de bewegingsbeperking. Uit mijn eigen werkervaring blijkt dat de manueel therapeutische behandelingen vaak wel voor een verbetering in de beweeglijkheid van een gewricht zorgden, maar in veel gevallen keerden de klachten op korte of lange termijn terug. De osteopathie biedt een bredere aanpak en kan daardoor beter de onderliggende oorzaak opzoeken en behandelen. Het effect hiervan is dat de klachten grondiger worden behandeld en in veel gevallen de klachten veel minder vaak terugkeren of geheel verdwijnen.

Osteopathie is geschikt voor de behandeling van klachten bij baby’s, kinderen en volwassen. Wilt u meer weten over wat Osteopaat Woerden voor u kan betekenen? Klik dan hier voor meer informatie over de osteopathische behandelingen bij verschillende lichamelijke klachten.