baby-reflux

Reflux betekent het terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm. Bij baby’s komt reflux veelvuldig voor. Meestal gaat dit gepaard met teruggeven van voeding (spugen). Normaal gesproken ondervinden baby’s hier weinig hinder van en verdwijnen de klachten vanzelf weer. In sommige gevallen raakt de slokdarm geïrriteerd door het terugvloeien van de maaginhoud en zorgt dit voor pijnklachten. Uw baby kan hierdoor veel huilen, onrustig/prikkelbaar zijn en slecht slapen. Dit is natuurlijk voor uw baby niet prettig maar zorgt ook vaak voor veel onrust bij de ouders.

Normaal verschijnsel

De voeding die uw baby krijgt gaat via de slokdarm naar de maag. Tussen de slokdarm en de maag zit een sluitspier. Deze spier moet ervoor zorgen dat de maaginhoud niet terugvloeit naar de slokdarm. Bij baby’s is deze sluitspier nog niet optimaal ontwikkeld waardoor er soms toch wat maaginhoud terugvloeit naar de slokdarm. Het is een normaal verschijnsel en zorgt in de meeste gevallen voor weinig of geen klachten. Over het algemeen verdwijnt de reflux in het eerste levensjaar.

Reflux klachten

In sommige gevallen zorgt de reflux helaas wel voor klachten bij uw baby. De slokdarm kan door het terugvloeien van de maaginhoud schraal worden en zelfs gaan ontsteken. Dit is natuurlijk geen fijn gevoel en kan ertoe leiden dat uw baby niet goed eet. Hierdoor kan uw baby afvallen of minder goed groeien. Baby’s met reflux kunnen tevens zuur ruiken of een slechte adem hebben.

Indien de maaginhoud ook in de luchtwegen terecht komt dan kan dit voor irritatie zorgen van de luchtwegen. Dit kan leiden tot hoesten of problemen met de ademhaling. Dit laatste komt echter zeer weinig voor.

Verborgen reflux

Indien er reflux klachten zijn resulteert dit over het algemeen in het teruggeven van voeding (spugen) waardoor het duidelijk zichtbaar is dat er sprake is van reflux. Het kan echter ook gebeuren dat de maaginhoud wel terugvloeit naar de slokdarm, maar niet voorbij de keel komt waardoor uw baby niet spuugt. Desondanks kan dit ook resulteren in pijnklachten van de slokdarm. Deze vorm van reflux is lastiger te herkennen. Symptomen van verborgen reflux zijn onder andere het vaker last hebben van de hik of langdurig ontroostbaar huilen.

Veel voorkomende kenmerken van (verborgen) reflux zijn:

  • Spugen
  • Onrust tijdens of direct na de voeding
  • Veelvuldig het tongetje naar buiten steken
  • Kort en onrustig slapen
  • Huilen bij het neerleggen of het plat liggen
  • Regelmatig last hebben van de hik
  • Langdurig ontroostbaar huilen

Wat doet de osteopaat bij (verborgen) reflux bij een baby

Naast dat reflux een normaal verschijnsel kan zijn, kan er ook sprake zijn van een lichamelijke oorzaak voor de (verborgen) reflux klachten. De zenuwen die van invloed zijn op de spijsvertering lopen vanuit ons hoofd, via de nek naar de borst- en buikorganen. Het is daardoor belangrijk dat zowel de schedel als de nek goed in staat zijn om te bewegen. Door een langdurige of te snelle bevalling kan het voorkomen dat er kleine blokkades/spanningen ontstaan op de schedel en/of de nek van uw baby. De blokkades/spanningen zorgen voor verstoringen op het zenuwstelsel waardoor de spijsvertering soms niet optimaal verloopt.

Daarnaast is het ook belangrijk voor het optimaal functioneren van de maag, dat zowel de maag als de omliggende organen allemaal goed kunnen bewegen ten opzichte van elkaar.

Ook kunnen (verborgen) reflux klachten worden veroorzaakt door een voedselallergie zoals een koemelkallergie. In veel gevallen zal er dan ook sprake zijn van veel darmkrampjes, verstoppingen en/of diarree bij uw baby.

De osteopaat zal bij uw baby beoordelen of zowel de schedel, nek als maag en omliggende organen goed in staat zijn om te kunnen bewegen. Indien er bewegingsbeperkingen gevonden worden zullen deze door zachte mobilisatietechnieken zoveel mogelijk worden opgeheven. Hierdoor wordt de doorbloeding geoptimaliseerd en kan het lichaam van uw baby weer optimaal functioneren.